پنج شنبه,27 دی 1397

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

نصب بیش از 80 بیلبورد جشنواره و کنفرانس شکوفا در سطح شهر

با توجه به اهمیت جشنواره و کنفرانس شکوفا و برای مشارکت فعالتر شهروندان در جشنواره نصب بیش از 80 بیلبورد در سطح شهر تهران آغاز شد.

تصاویر برخی از بیلبوردهای جشنواره به شرح زیر است :

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید