چهارشنبه,28 آذر 1397

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

فراخوان جشنواره

 شکوفا که برگرفته از سرواژه کلمات «شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات » است در واقع بر این باور است که یکی از شاخص های مهم شهروند کارآمد آشنایی آنان با فناوری اطلاعات بوده و سعی کرده است کارآمدی شهروندان را در بستر فناوری روز به نمایش بگذارد. در همین راستا ششمین دوره جشنواره شکوفا در سال 96 در قالب 4 محور با محوریت ادار ه کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با راهبری دبیرخانه مرکزی و بر اساس فرآیند اجرائی و شرح وظایف تعریف شده در دستورالعمل اجرایی می گردد.در این دوره شهروندان محلات 354 گانه شهر تهران در قالب 4 محور با بهره گیری از فناوری اطلاعات به ارائه توانمندی های تخصصی خود می پردازند و بدین وسیله پتانسیل های بالقوه انسانی شهر بالفعل خواهد شد و از آن پتانسیل ها و ایده ها برای پیش برد اهداف متعالی مدیریت شهری بهره برداری می شود

لذا از کلیه دانشجویان و دانش آموزان فناور برای ثبت نام در جشنواره و ارسال اثر دعوت می شود.

لازم به ذکر است که این جشنواره در دو رده دانش آموزی و دانشجویی برگزار خواهد شد.

 

 جوایز برندگان این جشنواره عبارتند از:

نفر اول هر محور: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار +  هدیه ویژه

نفر دوم هر محور: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار +  هدیه ویژه

نفر سوم هر محور: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار +  هدیه ویژه

رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید