سه شنبه,01 اسفند 1396

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

دستورالعمل اجرایی جشنواره

جهت دریافت فایل دستور العمل اجرایی کنفرانس فناوری اطلاعات و شهروند کارآمد روی عکس زیر کلیک نمایید:

 

کلیک: 731 بار - بروزرسانی در دوشنبه, 04 دی 1396 12:10

دیدگاه خود را ارسال نمایید