سه شنبه,01 اسفند 1396

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

اهمیت برگزاری جشنواره

اهمیت برگزاری جشنواره عبارتند از: تحقق شهر الکترونیک، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت شهروندان در ایجاد شهر الکترونیک، ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر به شهروندان، تجهیز نهاد شهرداری و شهروندان به دانش روز، ایجاد احساس تعلق خاطر در شهروندان و ایجاد احساس امنیت و احساس مشارکت در آنان برای اداره شهر و ...

 

 

 

 

 

 

کلیک: 113 بار - بروزرسانی در دوشنبه, 04 دی 1396 13:11

دیدگاه خود را ارسال نمایید