سه شنبه,01 اسفند 1396

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

ثبت نام در بخش طراحی لیگ رباتیک

 

توجه: شرکت کنندگان گرامی زمان ثبت نام در بخش طراحی رباتیک به اتمام رسیده است و قابل تمدید نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک: 153 بار - بروزرسانی در شنبه, 07 بهمن 1396 10:14

دیدگاه خود را ارسال نمایید